پروژه ها

 

در زیر گزیده ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت

“ساختمان هوشمند آویتا” عنوان می گردد:

شهرک ویلایی نگارستان – 60 ویلا – لواسان
شهرک ویلایی نگارستان – 60 ویلا – لواسان
مجتمع مسکونی دروس – 48 واحد – آقای ارج
مجتمع مسکونی دروس – 48 واحد – آقای ارج
ساختمان اداری شرکت صنایع انرژی – 15 طبقه – شرکت EIED
ساختمان اداری شرکت صنایع انرژی – 15 طبقه – شرکت EIED
مجتمع مسکونی رویال و فلورا – آقای دانیال زاده
مجتمع مسکونی رویال و فلورا – آقای دانیال زاده
مجتمع مسکونی چناران پلازا – 23 واحد – آقای دکتر خرمی
مجتمع مسکونی چناران پلازا – 23 واحد – آقای دکتر خرمی
ساختمان اداری پارامیس الیت – 32 واحد – آقای دکتر خرمی
ساختمان اداری پارامیس الیت – 32 واحد – آقای دکتر خرمی
مجتمع مسکونی جم – 29 واحد – آقای ملک ثابت
مجتمع مسکونی جم – 29 واحد – آقای ملک ثابت
مجتمع مسکونی ژوان پارک – 42 واحد – آقای رضوی
مجتمع مسکونی ژوان پارک – 42 واحد – آقای رضوی
مجتمع مسکونی دروس – 29 واحد – شرکت ایران سازه
مجتمع مسکونی دروس – 29 واحد – شرکت ایران سازه
مجتمع مسکونی سعادت آباد – 29 واحد – آقای آسیابان
مجتمع مسکونی سعادت آباد – 29 واحد – آقای آسیابان
مجتمع مسکونی پارمیس – 27 واحد – شرکت ساختمانی سپه
مجتمع مسکونی پارمیس – 27 واحد – شرکت ساختمانی سپه
مجتمع مسکونی نیاوران – 29 واحد – آقای تجلی
مجتمع مسکونی نیاوران – 29 واحد – آقای تجلی
مجتمع مسکونی ارغوان – 22 واحد – آقای اسفندیاری
مجتمع مسکونی ارغوان – 22 واحد – آقای اسفندیاری
مجتمع مسکونی نیاوران – 20 واحد – آقای جلالیان
مجتمع مسکونی نیاوران – 20 واحد – آقای جلالیان
مجتمع مسکونی ولنجک – 20 واحد – آقای چیت ساز
مجتمع مسکونی ولنجک – 20 واحد – آقای چیت ساز
مجتمع مسکونی دروس – 14 واحد – آقای سالاریان زاده
مجتمع مسکونی دروس – 14 واحد – آقای سالاریان زاده
مجتمع مسکونی آرین – 15 واحد – آقای آرین
مجتمع مسکونی آرین – 15 واحد – آقای آرین
مجتمع مسکونی دروس – 15 واحد – آقای ابراهیم
مجتمع مسکونی دروس – 15 واحد – آقای ابراهیم
مجتمع مسکونی پارامیس صاحبقرانیه – 14 واحد – آقای دکتر خرمی
مجتمع مسکونی پارامیس صاحبقرانیه – 14 واحد – آقای دکتر خرمی
مجتمع مسکونی نیاوران – 14 واحد – آقای لشگری
مجتمع مسکونی نیاوران – 14 واحد – آقای لشگری
مجتمع مسکونی کامرانیه – 12 واحد – آقای شیشه بری
مجتمع مسکونی کامرانیه – 12 واحد – آقای شیشه بری
ساختمان مسکونی فرمانیه – 11 واحد – آقای فرهاد
ساختمان مسکونی فرمانیه – 11 واحد – آقای فرهاد
ساختمان مسکونی نیاوران – 10 واحد – آقای اسدی
ساختمان مسکونی نیاوران – 10 واحد – آقای اسدی
ساختمان مسکونی نیاوران – 10 واحد – آقای هدایتی
ساختمان مسکونی نیاوران – 10 واحد – آقای هدایتی
ساختمان مسکونی الهیه – 8 واحد – شرکت هفت بنا
ساختمان مسکونی الهیه – 8 واحد – شرکت هفت بنا
ساختمان اداری کردستان – 8 طبقه – آقای بشری
ساختمان اداری کردستان – 8 طبقه – آقای بشری
ساختمان مسکونی اقدسیه – 10 واحد – آقای معصومی
ساختمان مسکونی اقدسیه – 10 واحد – آقای معصومی
ساختمان مسکونی زعفرانیه – 10 واحد – آقای خاضعی
ساختمان مسکونی زعفرانیه – 10 واحد – آقای خاضعی
ساختمان مسکونی قیطریه – 6 واحد – آقای بطهایی
ساختمان مسکونی قیطریه – 6 واحد – آقای بطهایی
ساختمان الماس قو – 5 طبقه – آقای عظیم زاده
ساختمان الماس قو – 5 طبقه – آقای عظیم زاده
ساختمان مسکونی کامرانیه – 5 واحد – شرکت هفت بنا
ساختمان مسکونی کامرانیه – 5 واحد – شرکت هفت بنا
ساختمان مسکونی پارامیس فرمانیه – 10 واحد – آقای دکتر خرمی
ساختمان مسکونی پارامیس فرمانیه – 10 واحد – آقای دکتر خرمی
ساختمان مسکونی پارامیس فرشته – 10 واحد – آقای دکتر خرمی
ساختمان مسکونی پارامیس فرشته – 10 واحد – آقای دکتر خرمی
ساختمان مسکونی فرمانیه – 6 واحد – آقای عسگری شمیرانی
ساختمان مسکونی فرمانیه – 6 واحد – آقای عسگری شمیرانی
ساختمان مسکونی اقدسیه – 6 واحد – آقای استاد عظیم
ساختمان مسکونی اقدسیه – 6 واحد – آقای استاد عظیم
ساختمان مسکونی سپیدکوه – 10 واحد – آقای سلامت
ساختمان مسکونی سپیدکوه – 10 واحد – آقای سلامت
ساختمان مسکونی سالاریه قم – 10 واحد – آقای دهناد
ساختمان مسکونی سالاریه قم – 10 واحد – آقای دهناد
ساختمان مسکونی دروس – 5 واحد – آقای زرین کیا
ساختمان مسکونی دروس – 5 واحد – آقای زرین کیا
ساختمان مسکونی دروس – 10 واحد – آقای ابوالحسن
ساختمان مسکونی دروس – 10 واحد – آقای ابوالحسن
ساختمان مسکونی فرمانیه – 10 واحد – آقای مجتهدی
ساختمان مسکونی فرمانیه – 10 واحد – آقای مجتهدی
ساختمان مسکونی الهیه – 6 واحد – آقای مجتهدزاده
ساختمان مسکونی الهیه – 6 واحد – آقای مجتهدزاده
ساختمان مسکونی زعفرانیه – 7 واحد – آقای جعفری
ساختمان مسکونی زعفرانیه – 7 واحد – آقای جعفری
ساختمان مسکونی شیرکوه – 5 واحد – آقای عقاقیری
ساختمان مسکونی شیرکوه – 5 واحد – آقای عقاقیری

برای شروع امروز با ما تماس بگیرید