در خانه هوشمند تمام سیستمهای موجود در ساختمان بصورت یکپارچه کنترل می شوند: کنترل روشنایی (ON/OFF – Dim)، کنترل سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، کنترل پرده و کرکره های برقی، کنترل سیستمهای…

بیشتر بخوانید