خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند چیست؟

در خانه هوشمند تمام سیستمهای موجود در ساختمان بصورت یکپارچه کنترل می شوند: کنترل روشنایی (ON/OFF – Dim)، کنترل سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، کنترل پرده و کرکره های برقی، کنترل سیستمهای صوتی، کنترل امنیت و تردد، کنترل از راه دور (ریموت کنترل، تلفن، اینترنت و شبکه)، کنترل...